Zdobywanie wiedzy


Edukacja, która już z definicji zwraca naszą uwagę na wiedzę, podkreśla jej znaczenie w życiu człowieka. Ona sama doceniana była już w starożytności, kiedy to w greckich polis szkolono młodych chłopców. Wtedy jednak opierała się ona na przekazie ustnym. Dziś oczywiście proces edukacji wygląda zupełnie inaczej i ogromną rolę odgrywa w nim język pisany. Trzeba jednak powiedzieć, że o edukacji, o znaczeniu wiedzy w życiu człowieka wiedziano doskonale już w czasach starożytnych.

Jak wówczas wiedza była postrzegana? Już starożytni filozofowie określali ją mianem prawdziwego i w pełni uzasadnionego przekonania. Bardzo wiele na jej temat powiedział Arystoteles, który to jako pierwszy dokonał podziału wiedzy. Zgodnie ze swoimi przekonaniami, podzielił ją na teoretyczną oraz praktyczną. Ten podział przetrwał oczywiście do czasów współczesnych. I dzisiaj człowiek sam doskonale wie, że to, co przeczyta, czy usłyszy od drugiego człowieka jest wiedzą teoretyczną, a z praktyczną ma do czynienia dopiero w momencie, kiedy sam fizycznie zacznie ją praktykować.

Podział wiedzy na teoretyczną i praktyczną zwraca naszą szczególną uwagę na doświadczenie. Biorąc pod uwagę ten właśnie element możemy dokonać kolejnego ważnego podziału, z którego wyłania się wiedza a priori oraz wiedza a posteriori. Pierwsza jest niezależną od zmysłów. Co to oznacza? Że za wiedzę uznaje się tutaj prawdy tak zwane absolutne lub uniwersalne, których przykładem są prawa fizyki. Drugi rodzaj wiedzy opiera się natomiast na zmysłach, co z kolei powoduje, że może ona ulegać zmianom na skutek kolejnych obserwacji.

Podsumowując powyższe rozważania możemy podkreślić, że zdobywanie wiedzy, to proces złożony, który angażuje zarówno umysł, zmysły, jak i ciało człowieka.

Previous WSPÓŁCZESNA EDUKACJA
Next Jak wybrać kurs językowy?