Zmiana podejścia do biznesmenów.


Organizacja prawa dla przedsiębiorców w Polsce jest wyjątkowo niekorzystna. Składają się przede wszystkim na nie różne przepisy, które bardzo często wykluczają siebie nawzajem. Tworzy to niezwykle niekorzystny klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej. Dlaczego tak jest? Ten fakt jest owocem tworzenia "naprędce" licznych aktów prawnych, które w rzeczywistości nie często potrzebne, sprawiając przy tym dodatkowe trudności w ich przestrzeganiu dla przedsiębiorców. Koszty prowadzenia firmy również rosną, gdyż często jeśli większa firma nie chce wejść w konflikt z prawem potrzebna jest jej odpowiednia obsługa prawna. Kuleje również system socjalny, który nie wspiera polskich przedsiębiorców. Wiele organizacji społecznych stara się, aby ustanowiono w zasadzie symboliczne zasiłki, dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą, co przecież wiąże się ze znacznymi kosztami na początku. Wiele osób w strachu przed skomplikowanym prawem, a także brakiem odpowiedniego wsparcia nie decyduje się na rozpoczęcie działalności biznesowej, często natomiast wybierając emigrację. Jest to niezwykle niekorzystne zjawisko, nie tylko bardzo niekorzystne ze strony demograficznej, ale i fiskalnej. Oprócz obciążeń ustawowych, przedsiębiorcy muszą się często borykać z trudnościami powodowanymi przez samorządowców. Bardzo często lokalne przepisy silnie ograniczają swobodę prowadzenia biznesu, żądając przy tym płacenia dodatkowych podatków i opłat na rzecz organów samorządowych. Trzeba szybko wdrożyć reformy, gdyż Polacy zaczynają przenosić firmy za granicę, szczególnie do Zjednoczonego Królestwa. Będzie to miało bardzo przykre konsekwencje dla gospodarki, gdyż te przedsiębiorstwa generują większość polskiego PKB. Warto jest wspierać inicjatywę, nie tylko prawnie ale i finansowo- stworzenie odpowiedniego klimatu dla prowadzenia biznesu wpłynie niezwykle korzystnie na naszą gospodarkę.

Previous Dekalog dobrego dziennikarza
Next Języki obce – jak przebrnąć przez gramatykę