Działalność świetlicy – wolontariusze


Działalność świetlicy może być wspierana przez wolontariuszy, zwłaszcza w
zakresie rozszerzenia opieki nad dziećmi , a dodatkowo rozwijania ich swoich
zainteresowań i zdolności.
a. Wolontariuszem w świetlicy środowiskowej może być osoba:
pełnoletnia,
niekarana,
posiadająca predyspozycje i kwalifikacji niezbędne do pracy w świetlicy środowiskowej, najlepiej studenci kierunków pedagogicznych lub psychologii.
b. Kierownik świetlicy ma obowiązek zawrzeć pisemne porozumienie o zatrudnieniu wolontariusza. Ponadto obowiązkowo musi ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych, a w miarę sposobności od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas wykonywania zadań oraz przed rozpoczęciem pracy poinformować o zadaniach, obowiązkach , a dodatkowo konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dzieci, znajdujących się w placówce , a dodatkowo ich rodzin.
c. Porozumienie, które zawiera kierownik świetlicy z wolontariuszem, określa:
zakres, sposób i czas wykonywania zadań przez wolontariusza,
zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu i za zgodą kierownika świetlicy lub wyznaczonego przez niego wychowawcy,
zobowiązania wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach, dotyczących dzieci znajdujących się w placówce , a oprócz tego ich rodzin,
postanowienia o sposobności rozwiązania porozumienia.
d. Wolontariusz wytwarza zadania odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem kierownika świetlicy albo wyznaczonego przez niego wychowawcy.
e. Na prośbę wolontariusza kierownik świetlicy wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń, odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz danej świetlicy.

Previous Porównanie systemów oświaty
Next Transformacja społeczna