Gotowość do nauki szkolnej


Wielu rodziców ma wątpliwości, co do momentu posłania swoich pociech do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Są one w pełni uzasadnione.

Niegdyś nie było takiego problemu. Obowiązek szkolny obejmował dzieci kończące w danym roku siedem lat. Ostatnie reformy jednak wprowadziły w tym względzie wiele komplikacji i zamieszania. Po kilku zmianach, ostatecznie nadzień dzisiejszy znów obowiązkowo do szkoły idą siedmiolatki. Przez chwilę jednak nauka szkolna obowiązywała już sześciolatki.

Do oddziałów przedszkolnych, realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tak zwanych zerówek, uczęszczają obecnie zarówno dzieci sześcioletnie, jak i pięcioletnie. Te młodsze mogą oczywiście bez problemu pozostać na kolejny rok w zerówce. Jednak wielu rodziców, jak i nauczycieli, zastanawia się, czy jest sens, by dziecko powtarzało ten etap. Przekazywana wszak będzie ta sama wiedza, kształtowane te same umiejętności, co w roku poprzednim.

Kwestie tego typu należy rozstrzygać indywidualnie dla każdego dziecka. Niektóre dzieci nie osiągają bowiem pod koniec zerówki takiej dojrzałości fizycznej, poznawczej, społecznej i emocjonalnej, aby edukacja w klasie pierwszej po wakacjach była dla nich dobrym rozwiązaniem.

Istnieje bowiem ryzyko, czy takie dziecko w klasie pierwszej sobie poradzi. Czy pierwsze szkolne doświadczenia kojarzyły mu się będą z sukcesem, czy też przeciwnie – z porażką.

Nauka w szkole to dla dziecka poważne wyzwanie. Obowiązek spędzania kilkudziesięciu minut w ławce, zadania i polecenia wymagające skupiania uwagi, nauka czytania i pisania, poznawanie pierwszych działań matematycznych, jak też zajęcia z języka obcego – wszystko to tylko nam, dorosłym może wydawać się łatwe. Dla dziecka będzie zaś łatwe jedynie wtedy, kiedy będzie ono w pełni gotowe pod wieloma aspektami rozwoju, aby przystąpić do tak wymagającej nauki.

Previous Edukacja w klasie pierwszej i przygotowanie do niej
Next Znaczenie nauki języków obcych