Recepta na solidnego i lojalnego pracownika


Znalezienie lojalnego i solidnego pracownika to w dzisiejszych czasach trudne zadanie. Pracodawcy narzekają, że niełatwo jest o zaangażowanego i uczciwego pracownika. Twierdzą oni wręcz, że nikt nie będzie się na 100% przykładał do pracy gdy pracuje u kogoś innego, nawet jeśli jest dobrze wynagradzany. Podobno najwyższym zaangażowaniem wykazują się osoby, które pracują na swoim. Być może coś w tym jest, jednak nie można wychodzić z założenia, że nie ma dobrych pracowników. Najtrudniejsze jest jednak znalezienie takiego pracownika i sprawienie aby zawsze pracował dobrze. Odpowiedni dobór pracowników ma duże znaczenie i warto poważnie podejść do tego tematu. W przypadku wielu osób już na wstępie widać, że nie rokują jako dobrzy pracownicy. Alarmujące powinny być spóźnienia na spotkanie w sprawie pracy, brak podstawowych informacji na temat firmy do której się aplikuje czy rażące braki w kulturze osobistej. Pracodawca powinien także umieć wychwycić osoby, które szukają pracy tylko na chwilę. Są to na przykład osoby posiadające wysokie wykształcenie, które starają się o pracę poniżej swoich możliwości.
Kiedy już pracodawca znajdzie dobrze rokującego pracownika nie powinien go pozostawiać samemu sobie. Każdy pracownik powinien być odpowiednio poinstruowany co do swojego zakresu obowiązków a następnie przeszkolony. O jego ocenie pracy decydować będzie wiele czynników. Należy pamiętać, że tylko pracownik zadowolony ze swojej pracy będzie pracował solidnie. Na jego zadowolenie wpływa: wynagrodzenie, charakter pracy, stosunki z kolegami, szkolenia i dodatki płacowe a także sposób traktowania przez szefostwo. Pracownik, który czuje się doceniany i sprawiedliwie traktowany będzie się identyfikował z firmą i zawsze będzie starał się działać dla jej dobra.

Previous Dlaczego najlepiej jest się uczyć w dotlenionych pomieszczeniach?
Next Zarabianie za klikanie