sobota, 20 lipca 2024

Filozofią nazywa się systematyczne oraz krytyczne działania na temat idei oraz problemów. Rozważania te dążą do poznania istoty tych problemów oraz do zrozumienia świata. Filozofia jako nauka stawia sobie za zasadnie prawdziwe oraz obiektywne poznanie danego przedmiotu. W starożytnej Grecji filozofia była po prostu ciekawością intelektualną oraz poszukiwaniem wiedzy. Zmiany w tej dziedzinie nauki przyszły znacznie później. Pojawiły się także paradygmaty. Wyróżniono trzy – ontologiczny, mentalistyczny oraz lingwistyczny. Jeśli chodzi o ten pierwszy to był to pierwszy model uprawiania filozofii. Dla wielu osób nadal jest on jej wzorem. Centralną dziedziną jest tutaj metafizyka. Filozofia w tym paradygmacie jest niczym innym jak nauką o bycie oraz wszelkiego rodzaju jego formach. Paradygmat mentalistyczny opiera się na zasadach określonych przez starożytnych sceptyków. Wcześniej mówiono o przedmiocie i jego istnieniu, a później zaczęło stawiać znaki zapytania i mówiono o tym, że tak naprawdę nie można poznać wszystkiego do końca. Pytano o to co można poznać i co można wiedzieć. Tutaj także pojawiły się pierwsze systemy filozoficzne z rozbudowaną teorią bytu. Jednak najważniejsze było tutaj wątpienie. Trzeci paradygmat, czyli paradygmat lingwistyczny mówi o pogłębieniu refleksji nad źródłami poznania. Refleksję tą rozwijano w nowożytności. Wszystko to doprowadziło do wzrostu przekonania o dominacji języka w całym tym procesie. Filozofia do dnia dzisiejszego jest określana jako metadyscyplina. Mówi się o niej, że jest najbardziej ogólną z dziedzin wiedzy, a także o tym, że wyznacza podstawy oraz warunki funkcjonowania. Współcześnie bardzo dużo problemu wszystkim stwarza odróżnienie filozofii od nauki oraz teologii. Dyscyplina ta jest atakowana ze wszystkich stron. Zajmuje się pytaniami, na które nauka nie umie odpowiedzieć.

Previous

Epikureizm

Next

Ośmiostopniowa ścieżka w buddyzmie

Check Also