środa, 22 maja 2024

Do ruchów integrystycznych, które przyjmują pogląd „o wakansie Stolicy Apostolskiej” należy Zgromadzenie Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI), kierowane przez bpa Marka Pivarunasa, wywodzącego swą sukcesję apostolską od abpa Ngô-dinh-Thuca. Ugrupowanie to powstało w r. 1985, a siedzibą przełożonego jest miasto Omaha w stanie Nebraska (USA). Kapłani CMRI wyrażają wolę zachowania nauczania Kościoła przedsoborowego (do końca pontyfikatu Piusa XII). Odrzucenie Soboru (oskarżonego o herezję), nowej liturgii Mszy (określonej jako nieważna) i innych sakramentów (traktowanych jako akty o wątpliwej ważności) oraz posoborowej hierarchii i prawa kościelnego (nowy Kodeks Prawa Kanonicznego z r. 1983) wraz ze stwierdzeniem „pustostanu na Stolicy św. Piotra” decydują o odcięciu się Zgromadzenia CMRI od „ekumenicznego kościoła” ostatnich czasów. Deklarację doktrynalną tego ruchu stanowi opublikowane dn. 1 roku 1997 Stanowisko Teologiczne (Theological Position) w którym możemy przeczytać:
„My, rzymsko-katoliccy kapłani ze Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej wyznajemy i utrzymujemy wiarę katolicką w takiej formie, w jakiej była ona ciągle nauczana przez wieki od czasów Chrystusa. Po śmierci papieża Piusa XII, w wyniku zwołania Drugiego Soboru Watykańskiego, Kościół po raz pierwszy w swych dziejach znalazł się w obliczu istotnego zagrożenia dla swej nauki i kultu (…) współczesna hierarchia, która przyjęła i wdrożyła błędy Soboru Watykańskiego II nie reprezentuje już Kościoła Katolickiego i jego legalnego autorytetu (…) dotyczy to również tych, którzy tę heretycką naukę potwierdzili, przyjęli, zadekretowali i wprowadzili w życie, czyli Pawła VI (Montini) oraz Jana Pawła II (Wojtyła)”.
W manifeście tym dochodzą do głosu główne założenia sedewakantyzmu: przekonanie o głębokim upadku wiary Kościoła posoborowego i utracie autorytetu przez papieży reformujących katolicyzm w myśl zasad Soboru. Zgromadzenie CMRI prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Nowej Zelandii, sprawując tradycyjną liturgię w około 30 kościołach i kaplicach na terenie tych krajów.

Previous

Romanowie

Next

Jak rozwiązać problemy prowadzenia firmy?

Check Also