Integracja niepełnosrpawnych


Głównymi problemami, na które napotykamy podczas próby włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczne są uniedogodnienia pochodzące nie ze strony samego inwalidztwa i jego skutków. Głównym dylematem okazuje się postawa społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych. Postawa ta wytwarza barierę, którą mężczyźni i kobiety niepełnosprawne w zdecydowanej większości przypadków nie są w stanie przekroczyć na drodze do integracji z pełnosprawnymi. Świadomość istnienia przedstawionych interakcji osób niepełnosprawnych z otoczeniem skłoniła mnie do przeprowadzenia badań nad integracją osób niepełnosprawnych. Szczególnie zainteresowały mnie zjawiska zachodzące w szeregach dzieci.
Badania przeprowadziłem na wyizolowanej, szesnastoosobowej grupy dzieci. Badania zmierzały do przedstawienia przemian zachodzących wewnątrz grupy podczas sześciomiesięcznego cyklu zajęć.

Previous Inscenizacje
Next Metodyka pracy