Podstawy wiary chrześcijaństwa


Chrześcijaństwo jest monoteistyczną religią objawienia. Religia ta bazuje na nauczaniu Jezusa Chrystusa. Inne religie różnią się zdecydowanie od niej. Wyznawcy uznają, że Jezus jest Mesjaszem oraz Zbawicielem. Kanon wiary został spisany w Nowym Testamencie i jest przekazywany przez kościoły. Chrześcijaństwo to religia monoteistyczna. Według niej Bóg stopniowo objawiał się ludzkości stopniowo w historii Izraela oraz kościoła. Mówi się o tym, że Bóg występuje w trzech osobach, czyli jako Bój Ojciec, Syn Boży oraz Duch Święty. Chrześcijanie wierzą, że poprzez swoje życie, śmierć oraz zmartwychwstanie Chrystus przyniósł zbawienie całemu światu. Każda z osób Bożych ma tę samą funkcję. Pozostaje we wzajemnej relacji osobowej na zasadzie pochodzeń. Jeśli chodzi o najstarsze chrześcijańskie wyznania to są to katolicyzm oraz prawosławie. Chrześcijanie kierują się przede wszystkim przykazaniem Dekalogu, które zawierają prawdy oraz wskazują drogę, którą powinni pójść. Mówią co jest dobre, a co złe. Chrześcijaństwo to najliczniej reprezentowana religia na świecie. Warto wspomnieć o tym, że na całym świecie istnieje około 41 tysięcy odłamów oraz wspólnot kościelnych. Nie można dokładnie ich oszacować. Zgodnie z ostatnimi statystykami blisko 2,2 miliarda chrześcijan wyróżnia się około 1,1 miliarda katolików, 800 milionów protestantów. Oczywiście należy również wziąć pod uwagę fakt, że około 205 milionów chrześcijan należy do różnych ruchów, takich jak na przykład ruch Odnowy w Duchu Świętym. Najwięcej chrześcijan żyje w Ameryce. Chrześcijaństwo dzieli się na kilka odłamów. Pierwszym jest katolicyzm, który obejmuje także obrządki łacińskie, greckokatolickie oraz starokatolickie. Drugi to kościoły wschodnie. Trzeci to protestantyzm. Oprócz tego wyróżnia się również anglikanizm, który nazywany jest drogą środka.

Previous Ślub kościelny, cywilny, czy humanistyczny?
Next Kandydaci