Region w literaturze


Zdaniem wielu odpowiedzią na podane powyżej pytanie jest region, gdyż, jak już wcześniej wspomniałam w swej pracy, jest to bezpośredni świat istnienia młodej osoby, który daje
jej sposobność aktywnego uczestnictwa i wytwarzania siebie. Natomiast dobro kulturowe „małych ojczyzn” także wydaje się być bliższym i bardziej namacalnym.
Dlatego słusznym okazuje się postawienie pytania, czy szkoła wykorzystuje możliwość pracy z detalami regionalizmu, zwłaszcza w nauczaniu języka polskiego, przedmiotu, który wywiera największy wpływ na kształtowanie młodego człowieka. Trafnym jest też pytanie, jak ogólnie traktowana jest problematyka regionalna w szkole.
Mnie zwłaszcza interesowały odpowiedzi na opisane powyżej pytania, jakich udzieliliby uczniowie i pedagodzy na terenie wybranego przez moją firmę obszaru – Suwalszczyzny.

Previous Metoda Callana
Next Wyniki badań