Świetlica środowiskowa


Świetlice środowiskowe w Polsce działają w ramach Ośrodków Pomocy Społecznej. Te, w bardzo wielu sytuacjach zapominane, placówki użyteczności publicznej podejmują aktywność przeważnie na zasadach wolontariatu. Świetlice środowiskowe wypełniają lukę pomiędzy szkołą a rodzicami, którzy w większości przypadków nie stwarzają odpowiednich warunków swoim dzieciom. Powodem może być brak środków finansowych lub czasu, co przekłada się na niemożność obietnice dziecku posiłku, pomocy w nauce czy możliwie najlepszego rozwoju emocjonalnego. Placówki te łączą zakres kompetencji szkoły z obowiązkami rodziców. Często też wspierają kreatywność i przedsiębiorczość własnych podopiecznych, aktywizując ich przez np. organizowanie wydarzeń kulturalnych. W grunt działań świetlic środowiskowych wchodzi m.in. pomoc psychologiczne i materialne dla najmłodszych. Świetlice zajmują się głównie dziećmi i młodzieżą z ubogich i patologicznych rodzin, a ich nadrzędnym zadaniem jest szeroko pojęte dobro dziecka. Przygotowują one najmłodszych do samodzielnego życia i starają się kształtować u nich właściwe postawy społeczne. Ponadto placówki te rozwijają zainteresowania dzieci, aktywizując je podczas czasu wolnego, uczą współpracy, organizacji czasu i dają szansę na lepszy start w przyszłość

Previous Migracje ludności
Next Co tłumaczyć