Zajęcia dodatkowe


Dobra edukacja dzieci to klucz do ich lepszej przyszłości. Wiedzą o tym rodzice, dlatego też często decydują się na dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci. Wiedza, którą oferuje szkoła, nie zawsze jest wystarczająca. Często prezentowana jest w nudny, encyklopedyczny sposób, który zniechęca dziecko do nauki. Dobrze byłoby, aby dziecko znało jakiś język albo dwa, nauczyło się kreatywnego rozwiązywania problemów oraz współpracy w grupie. Tego rodzaju umiejętności, tradycyjna edukacja szkolna, również nie uczy. Nauka języków obcych jest najbardziej efektywna, kiedy prowadzona jest w niewielkich grupach. Lektor powinien mieć możliwość weryfikacji, jaka jest wiedza i umiejętności kursantów. W tradycyjnej szkole grupy są zbyt liczne, aby można było poświęci odpowiednią ilość czasu każdemu uczniowi. Dodatkową trudnością jest brak możliwości zastosowania nowoczesnych metod nauczania języków obcych.
Wiedza, którą próbuje przekazać polska szkoła, często ukierunkowana jest wyłącznie na przekazywanie informacji. Ubogie zaplecze warsztatowe (brak laboratoriów, sprzętu i narzędzi, materiałów oraz środków finansowych) powoduje, że edukacja jest dla współczesnych uczniów nieatrakcyjna. Forma i język nie wpisują się we współczesny sposób życia dzieci i młodzieży. Wybierając dodatkowe zajęcia, można znaleźć takie, które spowodują, że wiedza będzie zdobywana w ciekawej dla dziecka formie. Edukacja poprzez działanie jest najbardziej efektywną formą uczenia się. W ten sposób zdobyta wiedza jest trwała i daje wiele satysfakcji.
Warto wybierać zajęcia rozwijające nasze dzieci. Znajomość języków jest koniecznością, ale warto zadbać także o to, aby dziecko nabyło kompetencje, które są pożądane przez pracodawców.

Previous Jak ważna jest edukacja od najmłodszych lat?
Next Nauka języków obcych