Metoda The Silent Way


Metoda The Silent Way ( twórca Caleb Gattegno ) , w przeciwieństwie do aktywnej metody TPR, wspomnianej powyżej, zakłada przyswajanie języka obcego w ciszy, skupieniu, medytacji. Nauczyciel demonstruje nowy materiał językowy/zazwyczaj wyłącznie jeden raz/, uczący się jednak przejmują jego rolę, powtarzając te same czynności i wypowiadając te same frazy, tak by stopniowo tworzyć nowe. W trakcie procesu nauki, nauczyciel mówi coraz mniej / tzw. wyciszenie nauczyciela/  a uczeń coraz więcej. Mowa ciała/body language/ i gesty odgrywają istotną rolę w procesie nauczania.
I znowu indukcyjny metodę nauczania języka obcego, na którym bazowała The Silent Way, technologie odkrywania języka i jego działania,, uczenie się w grupie, współdziałanie z innymi uczącymi się, wykształciły autonomię, niezależność, odpowiedzialność za swoje uczenie się- tak ważne w dzisiejszym nauczaniu języków obcych. Metoda The Silent Way odnosi najlepsze efekty w samodzielnej nauce języka, kiedy to uczący się w skupieniu powtarza usłyszane nowe treści językowe. Wprawni nauczyciele dzieci/YLs  stosują ją w fazach lekcji, kiedy materiał językowy wymaga ciszy i skupienia.

Previous Kanał informacyjny
Next Zarabianie na tłumaczeniach