Aspekt pedagogiczny


Aspekt pedagogiczny wolnego czasu realizowany jest poprzez umożliwienie jednostce przejmowania i rozwijania inicjatywy, przejawiania aktywności, nabywania umiejętności zorganizowania sobie zajęć pozaszkolnych, sprawdzenia własnej samodzielności. To też nabywanie umiejętności zarządzania tym czasem, co z kolei wpływa na właściwe kształtowanie jego funkcji w zakres, których wchodzą: aktywizacja społeczna, wypoczynek, rozrywka i rozwój zainteresowań. Wszystkie te funkcje wzajemnie się uzupełniają, pozwalając jednocześnie na pełne, harmonijne użycie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Podmiotem funkcjonowania samorządu jest społeczność, która zamieszkuje informacje terytorium i jest zorganizowana w terytorialny związek samorządowy. Związek ten powołuje do życia wy w celu realizacji jego zadań. Jak zauważa badaczka, współczesne związki samorządu terytorialnego mogą istnieć wyłącznie wówczas, kiedy państwo wyznacza im pewien zakres procedur do wykonania. Istoty samorządu nie należałoby upatrywać bowiem, jak to można miało miejsce w XIX wieku, w przeciwstawianiu interesów wasze interesom lokalnej społeczności. Samorząd terytorialny nie może posiadać żadnych osobistych suwerennych praw czy zadań. Jedynym suwerenem jest państwo, które prezentuje powołanym przez siebie związkom terytorialnym określone zadania
Przedmiotem samorządu lokalnego jest administracja państwowa. Państwo nakłada na terytorialne związki samorządowe obowiązek (jest to również uprawnienie) wykonywanie administracji państwowej.
Zadania z zakresu tego typu administracji, wykonywane są poprzez administracje rządową i samorządową. Samorząd lokalny projektuje zadania administracji państwowej i może skorzystać ze środków ustawowych właściwych władzy państwowej, np. ze środków prawnych o charakterze władczym

Previous Wiedza o historii
Next W jaki sposób szybko i skutecznie nauczyć się języka angielskiego?