Marketing w Internecie


Główną zaletą promocji w Internecie jest fakt, iż jest on sposobem czynnej interakcji między nadawcą i odbiorcą. To odbiorca w zasadzie decyduje czego i gdzie szuka, jak również jakie informacje obecnie są dla niego ważne. Biorąc pod uwagę promocję osoby, wykonującej wolny zawód związany z show-biznesem, polityką, prezenterstwem, muzyką itd., sposobem na sieciowe Public Relations jest własna strona WWW. Prywatne witryny gwiazd są wielce ważnym narzędziem w rękach specjalisty od wizerunku. Sieć internetowa jest obecnie najczęstszym miejscem poszukiwania wszelkich informacji, począwszy od wyszukiwania firm, sprawdzania wiarygodności klientów, na plotkach i sensacjach skończywszy. Ogromne zatem znaczenie dla kształtowania wizerunku osoby publicznej ma konieczność posiadania własnej witryny.

Previous Internet
Next Marketing1